Partners en Sponsors

De Manus Branding Stichting werkte samen met:

Academie voor popcultuur Leeuwarden
AOC natural design Friesland
Bibliotheek Bilgaard Brasserie
Stania State Oentsjerk
Buurthuis it Skiphus Leeuwarden
Buurthuis Welgelegen Leeuwarden
Bright Vision entertainment
Cbs Alpha Ryptsjerk
Cbs Prins Constantijn Leeuwarden
Cbs Prins Maurits Leeuwarden
Christelijke Hogeschool Nederland
COC Leeuwarden
Da Bomb entertainment Groningen
De Muzykpleats
De Vertakking, groenverzorging Ryptsjerk
Discriminatiemeldpunt Tûmba Leeuwarden
Doarpshûs De Einekoer, Ryptsjerk
Dorpshuis de Bining, Tearns
Edwin Meester theatertechniek
Eringa Beeld en Geluid Leeuwarden
Friese Poort Leeuwarden
Friesland College Leeuwarden
Gemeente Boarmsterhiem
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Tyttsjerksteradiel
Go4Media Utrecht
Graffitiplatform Leeuwarden
Halt Noord Nederland
Harry Zwerver Produkties Franeker
Hendriks & Wijnsma Bouwbedrijf
Het oog van de Orkaan
International Youth foundation
Jantje Beton Nederland
Jojo theater
Kenniscentrum Multimedia Leeuwarden
Landstede Beroepsopleidingen Zwolle
Loonbefrijf Epema Ryptsjerk
Maaitiidsevenemint Ryptsjerk
Meldpunt Overlast Leeuwarden
Mercurius RTV Leeuwarden
Mezzo, landelijke vereniging voor Mantelzorgers
MFC Camminghastins
MFC De Verbinding Vlietzone
MFC de vrijheidswijk
MFC Mârkant Zuiderburen
Nokia make a connection Nederland
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Obs de Plataanschool Leeuwarden
Obs de Potmarge Leeuwarden
Obs de Twa Fisken, Grou
Obs de Vrijheid Bilgaard Leeuwarden
Obs de Vrijheid Vrijheidswijk Leeuwarden
Obs de Wynwizer Leeuwarden
Obs Koningin Wilhelmina Leeuwarden
Osg Singelland Burgum
Piter Jelles Impuls Leeuwarden
Piter Jelles Ynsicht Leeuwarden
Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden
Provincie Fryslân
Rambeek produkties
RPP videoprodukties
Rsg Simon Vestdijk Harlingen
Schouwburg de Harmonie Leeuwarden
Sinne Welzijn Leeuwarden
Speeltuinvereniging Insulinde
Staatsbosbeheer
Stedelijk Gymnasium Leeuwarden
Stichting de Prinselijke Eenvoud
Stichting Palet Friesland
Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden
Stichting WijkWerk Leeuwarden
Theater de Bres Leeuwarden
Tresoar Fryslân
Verzetsmuseum Leeuwarden
Vlag Media
Welzijn Leeuwarden
Wijkcentrum Bilgaard
Wijkcentrum de Kobbekooi
Wijkcentrum Heechterp Schieringen
Wijkcentrum het Knooppunt
Wijkcentrum het Skiphûs
Wijkcentrum Màrkant Leeuwarden
Wijkcentrum Welgelegen
Wijkzorgcentrum Het Nieuwe Hoek Leeuwarden
Wijkzorgcentrum St Jozef Leeuwarden
Woonzorgcentrum Berchhiem Burgum
Woonzorgcentrum De Batting Harlingen
Woonzorgcentrum Greunshiem Leeuwarden
Woonzorgcentrum Nieuw Mellens Leeuwarden
Young & Leisure Event productions
Zalencentrum Schaaf Leeuwarden

Onze projecten werden mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van:

Cozorg
Fonds Cultuur Participatie
Fonds Kinderpostzegels
Fonds Sluyterman van Loo
Fundatie Van den Santheuvel.Stobbe
Gemeente Boarnsterhiem
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Tytsjerksteradiel
Hendriks & Wijnsma Bouwbedrijf
International Youth Foundation
Jantje Beton
Je Maintaindrai Friesland
Jij Maakt Het Mee
Juckema Siderius Fonds
LOF Leeuwarder Ondernemings Fonds
Meindersma-Sybenga Stichting
Nokia make a connection
Oranje fonds
Prins Bernard Cultuurfonds
Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden
Provincie Friesland
P.W.Janssen’s Friesche Stichting
Ritske Boelema Gasthuis
RCOAK Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor
SHB Steunfonds voor Humanistische Projecten in de Ouderenzorg
Skanfonds
Stichting Brentano
Stichting de rose Jo(n)ker
Stichting Herbert Duintjerfonds
Stichting het Nieuwe Stadsweeshuis
Stichting het Old Burger Weeshuis
Stichting het r.c.maagdenhuis
Stichting Roelof Steinvoorde
Van der Meer-Boerema Stichting
VSBfonds
Wiersma-Reitsma Stichting
Wijkpanel Zuiderburen
Wijkpanel camminghaburen
Wijkpanel Huizum West