Bestuur

Het bestuur van de Manus Branding Stichting wordt gevormd door:

Richard van den Enden – Voorzitter
Magda Daniëls – Penningmeester
Simone Montsma – Secretaris

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwikkelen van projecten met behulp van vrijwilligers, kunstvakdocenten en maatschappelijke ondernemers die een affiniteit met de doelstelling hebben.
Het bestuur benoemt deze personen en biedt hen een arbeids-, project-, of vrijwilligerscontract.
Het bestuur bepaalt de honorering. Alle personen die een werkverband met de stichting hebben worden door het bestuur in staat gesteld mee te denken en bij te dragen aan de ontwikkeling en voortgang van de stichting.
Collectiviteit is hier een sleutelwoord.
De stichting ontvangt inkomsten van diverse fondsen, donaties van particulieren, sponsoren, entreegelden en uitkoopsommen.