De Manus Branding Stichting

Geschiedenis

De Manus Branding stichting is ontstaan uit de stichting Projecten Jongeren en Seksualiteit Friesland. In 1999 werd deze stichting gevraagd een project te ontwikkelen rondom grensoverschrijdend gedrag van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Leeuwarden.
Er werd een theaterstuk gemaakt door leerlingen van groep 8 van OBS de Plataanschool; “Mooi Niet, Dit is mijn grens!”. De voorstelling werd opgevoerd in schouwburg De Harmonie voor 18 groepen 8 van andere basisscholen in Leeuwarden. De voorstelling werd een groot succes. Niet alleen omdat de doelstelling om een breed publiek te bereiken was gehaald, maar ook door wat de impact van het werken aan het project voor de groep van de Plataanschool had betekend. Het sociaal klimaat in de groep was aanwijsbaar verbeterd.
Op verzoek van de school werden plannen gemaakt voor vervolgprojecten in meerdere klassen.
“Mooi Niet, Dit is mijn grens! Werd een videoproject voor groep 7/8 en de groepen 5 en 6 maakten “Mooi wel! Zo in mijn buurt. De “Mooi’e projecten “ waren geboren.

Medio 2004 fuseerde stichting Projecten Jongeren en Seksualiteit met stichting Partoer.
Partoer is het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in de Provincie Fryslân en heeft vooral een adviserende en ondersteunende functie.
Het direct uitvoerende werk van Jongeren en Seksualiteit Friesland dreigde verloren te gaan en daarom werd besloten de uitvoerende tak van de stichting voort te zetten in een nieuwe zelfstandige organisatie.
Stichting Projecten Jongeren en Seksualiteit werd De Manus Branding Stichting.
De Manus Branding Stichting ging voort op de ingeslagen weg.
Er volgde meer en meer `Mooi´e projecten.` op meerdere groepen op meerdere basisscholen en met groepen jongeren binnen het jongerenwerk in verschillende wijken en buurten in Leeuwarden en omgeving.

Door teruglopende subsidies werd het steeds moeilijker projecten van de stichting voort te zetten of nieuwe projecten te realiseren. Er moest gezocht worden naar nieuwe wegen en nieuwe mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties.

Aansluiting werd gevonden in een nieuwe welzijnsorganisatie: Welzijn Leeuwarden.
Welzijn Leeuwarden is ontstaan uit een fusie van drie kleinere organisaties. De fusie van deze organisatie was al zo ver rond dat het niet mogelijk was om de Manus Branding Stichting volwaardig te laten mee fuseren en er werd besloten om als zelfstandige stichting intensief te gaan samenwerken met Welzijn Leeuwarden.
De Manus Branding verhuisde naar het kantoorgebouw van WL en medewerkers van de stichting kwamen deels in dienst van Welzijn Leeuwarden.

Door de korte lijnen met de medewerkers van de verschillende afdelingen en dankzij het brede netwerk van Welzijn Leeuwarden ontstond een periode van vruchtbare samenwerking en er werden in 2009 en 2010 maar liefst 11 aansprekende projecten gerealiseerd.
Meer en meer werd de Manus Branding stichting een volwaardig onderdeel van Welzijn Leeuwarden. Eind april 2010 werd de Manus Branding Stichting opgeheven en omgezet naar de afdeling Manus Branding Projecten van Welzijn Leeuwarden.

Toen sloegen de teruglopende subsidies voor kunst, cultuur en welzijnswerk weer toe.
Gaandeweg 2010 werd duidelijk dat Welzijn Leeuwarden om als organisatie overeind te blijven ernstig zou moeten gaan bezuinigen en reorganiseren. Tijdelijke contracten van medewerkers zouden in veel gevallen niet verlengd kunnen worden. Zo ook in het geval van de medewerkers van de Manus Branding projecten….

Om te voorkomen dat er een einde zou komen aan een periode van 10 jaar “ Mooi’e Projecten” en om te voorkomen dat lopende projecten zouden moeten worden afgebroken werd de stichting in november 2010 heropgericht. Van 2011/2015 realiseerde de stichting nog veel aansprekende projecten.  Vanaf 2013 worden onder de naam WIGproducties theatervoorstellingen geproduceerd.

De Manus Branding Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur.