Yn it Skaad fan ‘e Toer

Remove the row

Column: 1

Column: 2

is één van de tweeëndertig manifestaties die in 2018 gaan plaatsvinden in het kader van het project Under de Toer ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Fryslân herbergt meer dan 750 kerken.
Under de Toer presenteert 32 bijzondere verhalen, die in één van de kerken zijn geboren. Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap. Yn it Skaad fan ‘e Toer brengt in Ryptsjerk één van deze verhalen tot leven.

Yn it Skaad fan ‘e Toer kwam tot stand op initiatief van Hitty van der Hout, Pytsje Cuperus, Simone Montsma en Hans van Buuren, maar zoals het een “Manus Branding-project” betaamt is het vanzelfsprekend de bedoeling dat het project dorpsbreed gedragen en ondersteund wordt. Inmiddels werken een kleine honderd mensen uit Ryptsjerk en omgeving mee…

-lees meer –