Manus Branding

Manus Branding was de eerste man die in 1798 in opstand kwam tegen de kinderarbeid in de haven van Delfzijl, of misschien was hij wel die grote held van de koninklijke reddingsbrigade in Katwijk die in 1932 met gevaar voor eigen leven 24 zeelieden wist te redden van hun zinkende schip.
Wie het weet mag het zeggen…….

Voor ons is hij vooral, “een helpende hand in de branding van het leven…”
De Manus Branding Stichting wil cultuur nadrukkelijker inzetten in het onderwijs en het welzijnswerk. Alle projecten hebben een kunstzinnige inslag. Het is kortom geen onbekend terrein; we weten dat kunst en cultuur in veel gevallen een prachtige ingang vormt om mensen zich te laten ontwikkelen en te verbinden met de buurt en wijk.
Deelname aan culturele activiteiten leidt tot meer zelfvertrouwen, meer sociale contacten en een groter gevoel van veiligheid in en tevredenheid met de woonomgeving, tot meer vertrouwen in de gemeenschap en tot een gemeenschappelijke identiteit.

Manus Branding Stichting produceert theatervoorstellingen onder de naam WIG Producties.
Het jaar 2023 zal in het teken staan van het 10 jarig jubileum van de projecten die onder de noemer WIG Producties woren uitgevoerd. Er is reeds een start gemaakt met het vormen van plannen en de benodige financiering hiervoor te realiseren.